Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Offnungszeiten:Historisches Museum "Iskra"
jeden Tag von 9:00 bis 17:30Uhr


Museum der Rose
jeden Tag von 9:00 bis 17:30Uhr


Thrakische Grabstätte in Kazanlak
jeden Tag von 9:00 bis 17:00UhrGrabhügel „Golyama Kosmatka“
jeden Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr


Tempel im Grabhügel "Schuschmanez"

jeden Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ethnographisches Komplex "Kulata"

jeden Tag von 9:00 bis 17:00 UhrHaus Petko Staynov

Dienstag  -  von 9:00 bis 12:00

Mittwoch - von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Donnerstag - von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Freitag -  von 13:00 bis 18:00

Samstag – von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Съкровищата на хан Кубрат и хан Аспарух в ИМ "Искра"

Десетки казанлъчани посетиха ИМ „Искра“, за да присъстват на официалното откриване на една уникална изложба, представяща съкровищата на хан Кубрат и хан Аспарух. Изложбата бе открита от директора на музея Момчил Маринов, а съкровищата бяха представени от проф. Цветана Кьосева, заместник-директор на Националния исторически музей.

Проф. Кьосева проследи драматичната съдба на двете съкровища. Съкровището на хан Кубрат е открито през 1912 г. край село Малая Перешчепина, а оригиналите му днес се намират в Ермитажа в Санкт Петербург.  Българският произход на съкровището и принадлежността на хан Кубрат са доказани от два пръстена, чиито монограми гласят „На Кубрат“ и „На Патриция Кубрат“. Счита се още, че това е съкровището на хазната на Велика България. Цялото съкровище е впечатляващо – съставено е от над 700 предмета с общо тегло 25 кг злато и 50 кг сребро.

Второто съкровище, открито през 1799 г. край село Над сент Миклош, чиито оригинали се намират в музея във Виена, се предполага, че принадлежи на хан Аспарух. Учените свързват това свое твърдение с един съд, върху който е изобразен конник, влачещ своя враг, и надпис „Испер“.

И двете съкровища показват величието на българската държава по времето на хановете Кубрат и Аспарух и разкриват част от бита и обичаите по това време.

Изложбата ще бъде експонирана в ИМ „Искра“ в Казанлък до началото на месец май, както входът за нея е безплатен.