Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Десислава Андреева И Елка Анастасова: Раннохалколитни находки от казанлъшко

 

Read more...

Десислава Андреева: Новорегистрирано древно селище в казанлъшкия регион


Read more...

Десислава Андреева и Маргарита Люнчева: Проучване на къснонеолитния пласт Краново IV в селищната могила Крън, Казанлъшко

Read more...

Десислава Андреева: THE MIDDLE NEOLITHIC KARANOVO II-III PERIOD AT THE SITE OF KALITINOVO, STARA ZAGORA DISTRICT, SOUTHERN BULGARIA

Read more...

Петър Калчев и Десислава Андреева: Сондажно археологическо проучване на праисторическото селище Калитиново-Герена край Стара Загора

Read more...

Десислава Андреева: Среднонеолитен керамичен комплекс от периода Протокараново III в праисторическото селище Калитиново-Герена край Стара Загора

Read more...

Десислава Андреева: КЪСНОХАЛКОЛИТЕН КЕРАМИЧЕН КОМПЛЕКС ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКАТА СЕЛИЩНА МОГИЛА СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ (ПО ДАННИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2014 Г.)

Read more...

Десислава Андреева: ЖИЛИЩА ОТ СРЕДНО- И КЪСНОНЕОЛИТНИТЕ ПЛАСТОВЕ КАРАНОВО I-III И КАРАНОВО III В СЕЛИЩНА МОГИЛА КАЗАНЛЪК (втората половина на VI хил. пр. Хр.)

Read more...