За улеснение на посетителите на гробниците в могилите

От събота 18 август ескурзоводите на гробниците в могилите Хелвеция, Грифони, Шушманец, Оструша и Голяма Косматка имат телефон за контакти. Ето и номерата за връзка с тях:

  • Оструша: +359(0)431 99050
  • Голяма Косматка: +359(0)431 99028
  • Хелвеция, Грифони и Шушманец: +359(0)431 99031