31.10.2016 - Краеведски четения в Мултимедийната зала на Исторически музей „Искра“