08.02.2018 - ФОТОИЗЛОЖБАТА - ГУТЕНБЕРГ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ