20.08.2018 - Изложбата „Михаил Арнаудов – живот, посветен на България и науката”