Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Offnungszeiten:Historisches Museum "Iskra"
jeden Tag von 9:00 bis 17:30Uhr


Museum der Rose
jeden Tag von 9:00 bis 17:30Uhr


Thrakische Grabstätte in Kazanlak
jeden Tag von 9:00 bis 17:00UhrGrabhügel „Golyama Kosmatka“
jeden Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr


Tempel im Grabhügel "Schuschmanez"

jeden Tag von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ethnographisches Komplex "Kulata"

jeden Tag von 9:00 bis 17:00 UhrHaus Petko Staynov

Dienstag  -  von 9:00 bis 12:00

Mittwoch - von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Donnerstag - von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Freitag -  von 13:00 bis 18:00

Samstag – von 9:00 bis 12:00 und von  13:00 bis 18:00

Съвместна изложба „Инструментите - двигател на технологиите през хилядолетията“

Исторически музей “Искра” – Казанлък и Регионален исторически музей – Стара Загора представят от 03.12. 2014 г. до 15.01. 2015г. изложбата “ Инструментите - двигател на технологиите през хилядолетията“.

Експозицията включва археологически артефакти и реконструкции на древни технологични съоръжения от времето на късната праистория  и античността, целящи да проследят усъвършенстването и функционалното развитие на оръдията през хилядолетната история на човешката цивилизация.

Човекът се появява в днешните български земи преди около милион и половина  години, през ранния палеолит (старокаменната епоха). По това време той си служи с груби кремъчни и каменни сечива, изработвани от няколко разновидности местен кремък, както и от късове кварц, кварцити и други магмени и метаморфни скали. Използвани са за рязане, стъргане, пробиване или като оръжия за лов. Животинските кости и рогове също са подходяща суровина за направа на сечива, използвани преди всичко в лова, риболова и събирателството на диворастящи растения и плодове.

Климатичните промени и нарастващата нужда от осигуряване на храна, необходима за оцеляването на човешкия род, довеждат до решителни промени в начина на живот на хората. Тази значима промяна в човешката история, наречена „неолитна революция” поставя началото на нова епоха. През новокаменната епоха първоначално в Предна Азия, на територията на Плодородния полумесец, а по късно и на Балканите и в Европа възникват първите общества с произвеждаща икономика, които се занимават със земеделие и скотовъдство. В технологичен аспект новокаменната епоха е времето на поява на керамичните съдове и първите огладени каменни оръдия на труда, които човешката ръка превръща в инструмент не само за оцеляване, но и за създаване на първите цивилизации.

През VІ хилядолетие пр. Хр. хората в днешните български земи изработват оръдия и функционални предмети от дърво, камък, кост, рог, както и от изпечена глина. Усъвършенстват се кремъчните сечива. Инструментите са различни видове - брадви, тесли, длета, шила, лопатки, лъжички, тежести за стан, прешлени за вретено, ръчни каменни мелници за смилане на зърно и др. Една част от тези предмети има универсални функции, а друга - служи за специализирани дейности.

През V хилядолетие пр. Хр. човешките познания и нарасналият потенциал на произвеждащото общество довеждат до откриването на първия метал - медта. Новият метал дава името на нова епоха в историята - каменно-медната. Появява се и започва да се развива нов отрасъл в древната произвеждаща икономика - рудодобив и металургия. Първите метални предмети, които човекът произвежда са медни.

През следващите хилядолетия пр. Хр. металургичните технологии се усъвършенстват и хората започват да произвеждат предмети и инструменти от бронз, а по-късно и от желязо. Оръдията стават значително по-разнообразни и специализирани.

Създаването на инструментите, чиято основна цел е да служат на човека, и усъвършенстването им през хилядолетната история на произвеждащите общества е най-ярката материализирана проява на човешкия интелект.