Две нови книги ще бъдат представени в дните на Празниците в Долината на тракийските царе

В рамките на научната конференция, която ще се проведе по време на Празниците в Долината на тракийските царе в Казанлък, на 28 август от 15.00 ч. ще бъде представена книгата „Казанлъшката гробница” с автор Меглена Първин, главен уредник при ИМ „Искра”.

Книгата е отпечатана в издателство ФАБЕР – В. Търново. Поводът за създаването е 70-ата годишнина от  откриването на гробницата, която се отбеляза през 2014 г. Изданието е двуезично /български и английски/ и е предназначено за широк кръг читатели. Информацията е поднесена така, че да задоволи интереса както на неспециалисти, така и на учащи се, студенти, историци и археолози. В синтезиран вид са представени данните относно историята на откриване; особеностите на плана, архитектурата и стенописната декорация; мненията относно авторството на стенописите и датирането, както и извършваните дейности по нейното опазване и съхраняване до днес. В края на съдържанието е представена обща библиография на научните публикации, свързани с този изключителен паметник на тракийското изкуство и античното културно наследство.

На 29 август /събота/ от 20 ч. на амфитеатралната сцена в близост до Казанлъшката тракийска гробница ще бъде представена книгата на Диана Димитрова от НАИМ при БАН - „Гробницата на цар Севт III в могила Голяма Косматка”. Авторката е участник в археологическите проучвания и заместник-ръководител в екипа на доц. д-р Георги Китов, който разкри монументалното съоръжение през есента на 2004 г. Луксозното издание, което е двуезично, представя подробно резултатите от разкопките, както и добилите вече световна слава артефакти като уникалната бронзова глава от статуя на обожествения владетел, личните му вещи, оръжие и гробни дарове /повечето от благороден метал/. Текстът е онагледен с повече от триста снимки и рисунки, представящи процеса на работа и откритите находки, някои от които се публикуват за първи път.