19.05.2018 - „Златото на тракийската жрица Лесескепра” гостува на ИМ „Искра“

https://youtu.be/1r7yl-6pJlc